Vi behandler

  • Tennisalbue

  • Musearm

  • Golfalbue

  • Fotproblemer

  • Plantarfascit

  • Kneproblemer

  • Nakkesmerter

  • Korsrygg/Isjias

  • Skuldersmerter

  • Leddbåndskader

Vi hjelper deg også ved andre akutte og kroniske plager tilknyttet muskler og  leddbånd i bevegelsesapparatet.

Om vi ikke har denne riktige kompetanse for å hjelpe deg, henviser vi deg alltid videre til rett instans.